Jogi információ

Jogi információ

Felhasználási feltételek

Essity Hungary Kft. 
 
Bejegyzett székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. 
 
Cégjegyzékszám: 01-09-716945
 
Az alábbiakban az „Essity” vagy „mi” kifejezések az Essity Hungary Kft.-re mint a jelen weboldal („weboldal”) üzemeltetőjére vonatkoznak, kivéve, ha egy adott Weboldal vagy egyéb szolgáltatás egy másik szervezetet jelöl, amely esetben az „Essity” kifejezés az ott említett szervezetre utal. Az itt olvasható felhasználási feltételek az itt olvasható felhasználási feltételekre hivatkozó webhelyekre és egyéb szolgáltatásokra vonatkoznak.
 
Az Essity a weboldal és az itt olvasható felhasználási feltételek biztosítása során a magyar jog szerint jár el. Mivel azonban az Essity vállalatcsoporthoz világszerte több működő vállalat is tartozik, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy adott weboldal vagy szolgáltatás szolgáltatójaként egy másik vállalat van feltüntetve, az adott vállalat székhelye szerinti ország nemzeti jogszabályai eltérő vagy kiegészítő szabályokat írhatnak elő. Ebben az esetben a hatályos nemzeti jogszabályok alkalmazandók, és az ilyen szervezetek ismét a szükséges mértékben betartják őket.

Jogi nyilatkozat

A jelen weboldalon található anyagokat és információkat az Essity kizárólag tájékoztatás céljából biztosítja a felhasználóknak. A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően.
 
 
A weboldal tartalmainak letöltésével Ön elfogadja az itt olvasható feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni a feltételeket, ne használja a weboldalt, illetve ne töltsön le róla tartalmakat.
 
 
Védjegyekre vonatkozó információ
 
Valamennyi márkanév, embléma, logó és védjegy az Essity és annak leány- és társvállalatainak, licencbe adóinak, valamint vegyesvállalati partnereinek tulajdonában van.
 
 
Az Essity védjegyei és márkanevei csak az itt olvasható felhasználási feltételek szerint, illetve az Essity előzetes írásos engedélyével használhatók fel.
 
 
Az Essity védjegyeinek az Essity termékek reklám- és promóciós célú használatához az Essity engedélye szükséges.
 
 
Egyetlen letöltésre korlátozott használat
 
A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, az Essity vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, svédországi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó és/vagy egyéb jogszabályokat, és polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 
 
Az Essity kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. Az Essity weboldalakról Ön egyetlen példányban töltheti le a tartalmat számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú vagy belső használatra.
 
 
Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy bármilyen kereskedelmi célból továbbadni; tilos eltávolítani az adatokról, információkról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. Ön elismeri felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat.
 
 
Ön felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. Az Essity kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az észszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. Írásos engedély nélkül sem a weboldal, sem a rá mutató hivatkozás nem helyezhető át más weboldalra.
 
 
Az Essity nem ruházza fel Önt semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal a saját szabadalmaira, szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira vonatkozóan.
 
 
A felelősség kizárása
 
Az itt található információk adott állapotban, mindenfajta kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül szerepelnek, az eladhatóságra, a szellemi tulajdon sértetlenségére vagy az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat is beleértve. A weboldalon elhelyezett, külső felek weboldalaira mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban az Essity semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, illetve azok hitelességéért.
 
 
Az Essity semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő kárért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadását vagy az információvesztést, akkor sem, ha az Essitynek tudomása lehetett a károk bekövetkezésének lehetőségéről.
 
 
Az Essity továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy hiánytalanságáért, ideértve a szöveget, a grafikát, a hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmat. Az Essity előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a weboldalon található, illetve valamelyik termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. Az Essity nem vállal kötelezettséget a weboldalon található információk vagy tartalmak frissítésére.
 
 
A felhasználó által közzétett tartalmak
 
A felhasználó által a weboldalon közzétett valamennyi adat, információ vagy más tartalom (a továbbiakban: „tartalom”) nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicencbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. Az Essityt semmiféle kötelezettség nem terheli a felhasználó által közzétett tartalmakkal kapcsolatban.
 
 
Az Essity szabadon, bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közzétett tartalmakat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagokat, szövegeket és egyéb tartalmakat.
 
 
Amennyiben Ön személyes adatokat tesz közzé az Essity számára a weboldalon vagy más módon, ezzel beleegyezik abba, hogy az így közzétett adatokat az Essity felmérésekhez, illetve termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek vagy más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. Az Essity a személyes adatokat a hatályos jogszabályok alapján kezeli. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetében Ön kapcsolatba léphet az Essityvel.
 
 
A weboldalon tilos bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba ütköző, kereskedelmi marketingtevékenységnek minősülő, illetve egyébként jogszabályba ütköző tartalmat közzétenni. Az Essity az ilyen jellegű, a tudomására jutott tartalmakat törli, és fenntartja a jogot, hogy az ilyen tartalmakat közlő felhasználókat kitiltsa a weboldalról.
 
 
A külső felek által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a külső felek feltételei is vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a Statement of Rights and Responsibilities (Jogi és Felelősségi Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a külső felek szolgáltatásainak igénybevétele előtt olvassa el az ilyen nyilatkozatokat.
 
 
Egyéb rendelkezések
 
Az Essity az itt olvasható bejegyzés frissítésével bármikor módosíthatja az itt olvasható felhasználási feltételeket.
 
Az Essity fenntartja a kizárólagos jogot: (1) az itt olvasható jogi nyilatkozat bármikor történő módosítására, (2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy (3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.
 
Ha az itt olvasható jogi nyilatkozat bármelyik feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.